fbpx
familialogogold

Sürdürülebilirlik Politikamız

CLUB FAMİLİA ÇEŞME Ailesi olarak “Sürdürülebilirlik Politikası” ile; doğal, sosyal ve ekonomik çevre arasındaki bağlantıyı dikkate alarak sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsemekteyiz.
Bu nedenle, çevreyi koruyarak, yerel halkı destekleyerek ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için tüm üretim ve hizmet faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik unsurlarına önem veriyoruz. Sürdürülebilirliği benimseyerek, atıkların azaltılmasını, enerjinin verimli kullanımını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, yerel tedarikçilerin desteklenmesini ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımını sağlayarak doğayı koruyoruz. Sosyal anlamda ise, yerel halk ile etkileşimde bulunarak toplumun gelişimine katkıda bulunuyoruz.
Bu politikaların bir parçası olarak, kültürel mirasın korunması da son derece önem veriyoruz. Turizmin, kültürel mirasa zarar vermemesi veya bozulmasını önlemek için tüm özeni gösteriyoruz.
Ülkemizin tarihi yapıları, sanat eserleri, yerel gelenekler ve gastronomi turizmi gibi birçok kültürel mirası tanımaları için misafirlerimizin bilgilendirmesi ve ziyaret etmesi için hizmetler veriyoruz. Çalışanlarımızı da bu konuda sürekli eğitim ve gelişim programlarıyla destekliyoruz.
Bütün bunların yanında gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevre, ekonomi ve sosyal alanlardaki faaliyetlerimizde sürekli olarak sürdürülebilirlik unsurlarını göz önünde bulunduruyoruz.
Sürdürülebilir turizm politikalarımız, doğa ve insan dengesi ile birlikte, kültürel mirasın korunmasını da hedefleyerek, turizm sektörünün geleceği için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalışmaktadır.
Amacımız, çevreye saygı göstermek ve sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan çevresel hedeflerin belirlenmesi, sürekli olarak çevresel performansın iyileştirilmesi, çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler arasında çevre konusunda farkındalık yaratılması ve toplumda genel olarak çevre bilinci oluşturulmasıdır. Bu şekilde, yüksek kalitede hizmet sunarak ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam üzerine faydalar sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak hizmet veriyoruz.

× Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?