fbpx
familialogogold

Veri İşleme Politikalarımız

E-MAİL LİSTESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında  Veri Sorumlusu sıfatıyla Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR adresinde mukim Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

İşletme bünyesinde, hizmete sunulan İnternet Sitesinde yer alan (https://www.clubfamilia.com) E-Mail Listesine Kaydolmaya ilişkin tarafımızla iletişime geçenlerin İletişim Bilgisi (E-mail adresi) İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Takibi, Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Açık Rıza” hukuki sebeplerine dayanılarak internet sitesi üzerinden veri sahibinin ilgili yerleri doldurması suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. 

Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Tic. A.Ş. olarak E-mail listesine kaydolan kişilerin işlenen kişisel verileri 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR’de bulunan adresine yazılı olarak, sekizdeniz@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇENLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında  Veri Sorumlusu sıfatıyla Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR adresinde mukim Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

İşletme bünyesinde, hizmete sunulan İnternet Sitesi (https://www.clubfamilia.com) üzerinden yapılan yönlendirme ile Whatsapp uygulaması üzerinden potansityel müşteriler ile iletişime geçilmesine ilişkin Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Faaliyetlerinin Yürütlmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; İletişim Bilgisi (Telefon Numarası), İletişim Faaliyetlerinin Yürütlmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam Kampanya  ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Açık Rıza, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması, İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanılarak internet sitesi üzerinden veri sahibinin ilgili yerleri doldurması suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine)”, hukuk işlerinin takip ve yürütülmesi maksadıyla “Avukata” aktarılabilecektir.

Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,”  hukuki sebeplerine dayanılarak aynı kanunun 8. maddesi uyarınca aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR’de bulunan adresine yazılı olarak, sekizdeniz@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

TELEFONLA İLETİŞİM HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında  Veri Sorumlusu sıfatıyla Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR adresinde mukim Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

İşletme bünyesinde, hizmete sunulan telefon numarası üzerinden iletişime geçilmesine ilişkin Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad) kişisel verileri, İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, Talep,öneri, Şikayetlerin takibi,  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Reklam Kampanya  ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; İletişim Bilgisi (Telefon Numarası) kişisel verileri, İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, Talep,öneri, Şikayetlerin takibi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; Görsel ve İşitsel Kayıtları (Ses Kaydı) kişisel verileri, iletişim faaliyetinin yürütülmesi, talep, öneri, şikayetlerin takibi, hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Açık Rıza, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması, İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanılarak telefonla irtibat üzerinden veri sahibinin bildirmesi suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine)”, hukuk işlerinin takip ve yürütülmesi maksadıyla “Avukata” aktarılabilecektir.

Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,”  hukuki sebeplerine dayanılarak aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR’de bulunan adresine yazılı olarak, sekizdeniz@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

× Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?