fbpx
familialogogold

YEREL TOPLUMLARLA İLİŞKİLER VE Yöresel Farkındalık Politikamız

CLUB FAMİLİA ÇEŞME olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir; ekonomik, sosyal, kültürel, gelişimine katkı koymaya çalışırız. Bunun için;
 •  Yerel kaynakların ve imkânların korunması, bunlara ulaşılabilirliğin sağlanmasına destek oluruz.
 • Yerel kültür ve geleneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz. Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
 • Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yaparız.
 • Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz.
 • Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun bozulmasının önlenmesi için çalışırız.
 • Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı koyulmasını sağlarız.
 • Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler, biyoçeşitlilik vb.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlarız.
 • Her zaman yerel üreticiyi, yerel kuruluşları ve yerel dernekleri destekleriz.
 • Yöresel ürün ve gelenekleri misafirlere tanıtmak amacıyla uygulamalar ve organizasyonlar yaparız.
 • Mümkün olduğunca satın alımları yerel tedarikçilerden yaparız.
 • Yerel toplumları ve yerel hayatı destekleyen derneklerle işbirliği içinde çalışırız.
 • Her türlü görüş ve öneriye açık bir şekilde yerel toplum ve gelenekleri destekleyici çalışmalarda bulunuruz.
 • Yerel toplum ve topluluklar ile etkileşimimizde bu değerlerin korunması ile ilgili ortak amaçlar etrafında birlikte faaliyet gösteririz.
× Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?